1. Ernest Renan

  Renan, Ernest, 1823–92, fransk filosof, orientalist och religionshistoriker, författare.
 2. Ringen

  Ringen , ursprungligen Dansk Studiering, illegal, opolitisk organisation, grundad 1941 av Frode Jakobsen.
 3. Joaquim Nabuco

  Nabuco, Joaquim, 1849–1910, brasiliansk författare och politiker.
 4. Revue des Deux Mondes

  Revue des Deux Mondes, fransk tidskrift, grundad 1829.
 5. Averroës

  Averroës ( Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rushd), född ca 1126, död 1198, arabisk filosof, född i Córdoba i nuvarande Spanien och verksam där och i Marrakech i Nordafrika.
 6. underground

  underground, benämning som sedan 1960-talet särskilt används på alternativa politiska och kulturella strömningar utanför etablerade medier och distributionsnät.

 7. Jamal ad-Din al-Afghani

  al-Afghani, Jamal ad-Din ( Jamāl ad-Dīn al-Afghānī), 1838–97, muslimsk politisk aktivist och reformivrare.
 8. Georg Brandes

  Brandes, Georg, egentligen Georg Morris Cohen Brandes, född 4 februari 1842, död 19 februari 1927, dansk litteraturhistoriker och kritiker; bror till Edvard Brandes.
 9. essä

  essä, essay, betecknar oftast en skriftlig framställning av måttligt omfång där man avser att meddela fakta men gör det på ett personligt sätt.
 10. Jesus

  Jesus, Jesus från Nasaret, Jesus Kristus, kristendomens centralgestalt.