1. respit

  respi´t subst. ~en ~er ORDLED: re-spit-en
  Svensk ordbok
 2. Irakkriget

  Irakkriget, väpnad konflikt i Irak 2003–11.
 3. Irland

  Irland, ö i norra Atlanten, den näst största av Brittiska öarna; 82 378 km2, 6,4 miljoner invånare (2014).
 4. segelsport

  segelsport, segling i tävlingsform.
 5. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 6. nådatid

  nå`datid subst. ~en ORDLED: nåda--tid-en
  Svensk ordbok
 7. frist

  frist subst. ~en ~er ORDLED: frist-en
  Svensk ordbok
 8. uppskov

  upp`skov subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: upp--skov-et
  Svensk ordbok
 9. respekt

  respek´t subst. ~en ORDLED: re-spekt-en
  Svensk ordbok