1. richterskalan

  richterskalan, skala för jordbävningars magnitud, dvs. mått på energiutlösning, benämnd efter den amerikanske seismologen Charles Richter ( 1900–85).
 2. Richter

  Richter, svensk konstnärsfamilj, vars mest betydande medlemmar verkade under senbarocken och till stor del utomlands.
 3. Hans Richter

  Richter, Hans, 1888–1976, tysk-amerikansk konstnär, filmskapare och konstskriftställare.
 4. Gerhard Richter

  Richter, Gerhard, född 1932, tysk målare.
 5. Svjatoslav Richter

  Richter, Svjatoslav, 1915–97, ukrainsk-rysk pianist.
 6. Rudolf Richter

  Richter, Rudolf, 1881–1957, tysk geolog och paleontolog, professor vid universitetet i Frankfurt am Main och chef för Senckenberg Museum där 1925–51.
 7. Ludwig Richter

  Richter, Ludwig, 1803–84, tysk konstnär, professor vid Dresdens konstakademi 1835–76.
 8. Nirvan Richter

  Richter, Nirvan (tidigare Erik), född 1954, arkitekt, möbelformgivare och möbelsnickare, utbildad på bl.a. Capellagården.
 9. Burton Richter

  Richter, Burton, 1931–2018, amerikansk fysiker, professor vid Stanford Linear Accelerator Laboratory (SLAC) från 1968, Nobelpristagare i fysik 1976.

 10. Ole Richter

  Richter, Ole, 1829–88, norsk jurist och politiker, stortingsman 1862–78, odelstingspresident 1871–76, lagtingspresident 1877–78, norsk–svensk generalkonsul i London 1878–84, norsk statsminister i Stockholm 1884–88.