1. ringdans

  ringdans, dans av medeltida ursprung, dansad med såväl öppen som sluten ring.
 2. ringdans

  ring`dans subst. ~en ~er ORDLED: ring--dans-en
  Svensk ordbok
 3. danslek

  danslek, lek med inslag av dans, oftast ringdans.
 4. korea

  korea, nyare benämning på danssjuka.
 5. carole

  carole, en typ av ringdans, populär i Frankrike under 1100- och 1200-talen.
 6. branle

  branle, ursprungligen fransk medeltida folkdans som dansades i ring.
 7. hora

  hora, rumänsk ålderdomlig folkdans, som utförs i sluten ring av både män och kvinnor i långsamt gungande tempo.
 8. Island

  Island, stat i Nordatlanten.

 9. folkdans

  folkdans, traditionella former av dans som förekom hos landsbygdsbefolkningen vid den tid då man började dokumentera folkkulturens yttringar, dvs. i Sverige kring mitten av 1800-talet.
 10. ringlek

  ring`lek subst. ~en ~ar ORDLED: ring--lek-en
  Svensk ordbok