1. rivalitet

  rivalite´t subst. ~en ORDLED: riv-al-itet-en
  Svensk ordbok
 2. nordamerikanska frihetskriget

  nordamerikanska frihetskriget, det krig 1775–83 genom vilket de brittiska kolonierna på den nordamerikanska kontinenten (utom Canada) frigjorde sig och bildade USA.
 3. fundamentalism

  fundamentalism, i vidare mening: politiska åsiktsriktningar och rörelser som hävdar att en religion eller ideologi, oberoende av folkviljan, ska tillämpas som samhällsordning.

 4. trippelententen

  trippelententen, benämning från åren före första världskriget på den mot trippelalliansen (Tyskland, Österrike–Ungern och Italien) samverkande maktgruppen Frankrike, Storbritannien och Ryssland.
 5. oidipuskomplex

  oidipuskomplex, begrepp myntat av Sigmund Freud i anslutning till den grekiska myten om kung Oidipus, som slog ihjäl sin far och äktade sin mor.
 6. kulturrevolutionen

  kulturrevolutionen, officiellt den stora proletära kulturrevolutionen, den största maktkampen och ideologiska striden i det kinesiska kommunistpartiets historia.
 7. Irak–Iran-kriget

  Irak–Iran-kriget, krig 1980–88 mellan Irak och Iran.

 8. konkurrens

  konkurrens, inom nationalekonomi den rivalitet som råder mellan aktörerna – köparna och säljarna – i en marknadsekonomi.
 9. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 10. perserkrigen

  perserkrigen, konflikterna mellan Iran och ett antal stadsstater i Grekland i början av 400-talet f.Kr.