1. Jean-Jacques Rousseau

  Rousseau, Jean-Jacques, född 28 juni 1712, död 2 juli 1778, schweizisk-fransk författare och politisk filosof.
 2. Théodore Rousseau

  Rousseau, Théodore, 1812–67, fransk landskapsmålare, centralgestalt i Barbizonskolan.
 3. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 4. Henri Rousseau

  Rousseau, Henri, 1844–1910, fransk konstnär, ofta kallad le Douanier (’tullaren’).

 5. Eugène Rousseau

  Rousseau, Eugène, 1827–91, fransk keramiker och glaskonstnär.
 6. Jean-Baptiste Rousseau

  Rousseau, Jean-Baptiste, 1671–1741, fransk poet.
 7. Pierre Waldeck-Rousseau

  Waldeck-Rousseau, Pierre, 1846–1904, fransk politiker (moderat republikan).
 8. rousseauanism

  rousseauanism [rosåanis´m] subst. ~en ORDLED: rousseau-an-ism-en
  Svensk ordbok
 9. rousseauan

  rousseauan [rosåa´n] subst. ~en ~er ORDLED: rousseau-an-en
  Svensk ordbok
 10. suveränitet

  suveränitet, folkrättslig term för en stats självständighet och oavhängighet i förhållande till andra stater ( extern suveränitet) och för dess maktmonopol inom det egna territoriet ( intern suveränitet).