1. rulla

  rulla, förteckning särskilt över militär personal.
 2. rulla

  2rull`a subst. ~n rullor ORDLED: rull-an
  Svensk ordbok
 3. rulla

  1rull`a verb ~de ~t ORDLED: rull-ar SUBST.: rullande (till 1--3 och 5), rullning (till 1--3 och 5)
  Svensk ordbok
 4. Försvarsväsendets rulla

  Försvarsväsendets rulla, organisationsvis uppställd förteckning över försvarsmaktens anställda tjänstemän, främst aktiva och reservanställda officerare.
 5. rullad

  rullad, maträtt, se rulad.
 6. rullager

  rullager, rullningslager där rullkropparna utgörs av rullar, som kan vara cylindriska, koniska eller tunnformade.
 7. rullande visstidsanställning

  rullande visstidsanställning, när någon sysselsätts under lång tid av samma arbetsgivare i upprepade, varandra avlösande visstidsanställningar.
 8. rullad

  rullad se roulad
  Svensk ordbok
 9. rullager

  rullager [rul`-] subst. rullagret, plur. ~, best. plur. rullagren el. ~na ORDLED: rull--lagr-et
  Svensk ordbok
 10. rullator

  rullator se rollator
  Svensk ordbok