1. rullningslager

  rullningslager, lager (maskinelement) vars ytor separeras av ett antal rullkroppar (kulor eller rullar).
 2. rullning

  rullning, ett av de vanligaste brottningsgreppen, vilket som regel utförs i parterrläge.
 3. rullning

  rullning, vertikal eller horisontell förflyttning av ett dokument på datorbildskärm i syfte att se delar som är belägna utanför datorfönstret.
 4. rullning

  rullning, periodisk rotationsrörelse hos fartyg kring en tänkt linje i dess längdriktning.
 5. friktion

  friktion, motstånd mot glidning mellan två kroppar i kontakt.
 6. te

  te, Camellia sinensis (syn. Thea sinensis), art i familjen teväxter och den dryck som lagas av teblad och kokande vatten.
 7. rullningslås

  rullningslås (engelska scroll lock), funktionstangent på tangentbord för datorer, avsedd att styra rullning av text.
 8. rullningsperiod

  rullningsperiod, en för varje lastkondition bestämbar tid för den harmoniska rullningsrörelsen hos ett fartyg.
 9. rullningsgyroskop

  rullningsgyroskop, gyroskop för rullningsdämpning på fartyg.
 10. sömn

  sömn, regelbundet återkommande, spontant uppträdande tillstånd med nedsatt förmåga att reagera på yttre stimuli, en form av vila.