1. Ruts bok

  Ruts bok, Rut, skrift i Gamla Testamentet.
 2. rutsnok

  rutsnok, Natrix tesselata , art i ormfamiljen snokar.
 3. rutsådd

  rutsådd, sådd av barrträdsfrö på ett hygge där humuslagret avlägsnats på cirka 4 dm×4 dm stora ytor så att mineraljorden blottats.
 4. rutsöm

  rutsöm, söm utförd med dubbla förstygn, vanligen rätvinkligt lagda.
 5. rutschkana

  rut`schkana subst. ~n rutschkanor ORDLED: rutsch--kan-an
  Svensk ordbok
 6. rutschbana

  rut`schbana subst. ~n rutschbanor ORDLED: rutsch--ban-an
  Svensk ordbok
 7. rutscha

  rut`scha verb ~de ~t ORDLED: rutsch-ar SUBST.: rutschande, rutschning; rutsch
  Svensk ordbok
 8. rutsch

  rutsch subst. ~en ~ar ORDLED: rutsch-en
  Svensk ordbok
 9. Anders Carl Rutström

  Rutström, Anders Carl, 1721–72, präst och författare.
 10. Rut

  Rut, gestalt i Gamla Testamentet, se Ruts bok.