1. Söderberg & Haak AB

  Söderberg & Haak Maskin AB, Staffanstorp, företag som främst importerar och säljer lantbruksmaskiner

 2. Söderbergelektrod

  Söderbergelektrod, inom elektrotekniken en kontinuerlig, självbakande elektrod för ljusbågeugnar, uppfunnen 1917 av den svensk-norske ingenjören Carl Wilhelm Söderberg (1876–1955).
 3. Söderbergska stiftelserna

  Söderbergska stiftelserna, egentligen Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, allmännyttiga stiftelser bildade 1960 i Göteborg och Stockholm genom donationer av bröderna Torsten (1894–1960) och Ragnar Söderberg.

 4. Rickard Söderberg

  Söderberg, Rickard, född 1975, opera- och konsertsångare (tenor).

 5. Tommy Söderberg

  Söderberg, Tommy, född 1948, fotbollsledare.
 6. Hjalmar Söderberg

  Hjalmar Söderberg är en författare som skrev sina bästa böcker för omkring 100 år sedan men som fortfarande läses och älskas av många människor.
 7. Ragnar Söderberg

  Söderberg, Ragnar, 1900–74, affärsman, styrelseordförande i Söderberg & Haak AB 1931–74.

 8. Alexander Söderberg

  Söderberg, Alexander, född 1970, författare.
 9. Lasse Söderberg

  Söderberg, Lasse, född 1931, författare och översättare, professors namn 2002; son till Sten Söderberg.
 10. Barbro Söderberg

  Söderberg, Barbro, född Olsson 1932, språkforskare, professor i svenska språket i Stockholm 1988–97.