1. Söderbergska stiftelserna

  Söderbergska stiftelserna, egentligen Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser, allmännyttiga stiftelser bildade 1960 i Göteborg och Stockholm genom donationer av bröderna Torsten (1894–1960) och Ragnar Söderberg.

 2. Torsten och Wanja Söderbergs pris

  Torsten och Wanja Söderbergs pris, nordiskt designpris, instiftat 1992 av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser (se Söderbergska stiftelserna).

 3. Rickard Söderberg

  Söderberg, Rickard, född 1975, opera- och konsertsångare (tenor).

 4. Hjalmar Söderberg

  Hjalmar Söderberg är en författare som skrev sina bästa böcker för omkring 100 år sedan men som fortfarande läses och älskas av många människor.
 5. Tommy Söderberg

  Söderberg, Tommy, född 1948, fotbollsledare.
 6. Marta Söderberg

  Söderberg, Marta, född 1980, författare.
 7. Johan Söderberg

  Söderberg, Johan, född 1950, ekonomhistoriker, professor vid Stockholms universitet sedan 1994.
 8. Ragnar Söderberg

  Söderberg, Ragnar, 1900–74, affärsman, styrelseordförande i Söderberg & Haak AB 1931–74.

 9. Alexander Söderberg

  Söderberg, Alexander, född 1970, författare.
 10. Lasse Söderberg

  Söderberg, Lasse, född 1931, författare och översättare, professors namn 2002; son till Sten Söderberg.