1. Söderfors

  Söderfors, f.d. församling i Tierps kommun, Gästrikland.
 2. Söderfors

  Söderfors, tätort i Tierps kommun, Gästrikland och Uppland (Uppsala län), 15 km väster om Tierp; 1 704 invånare (2016).

 3. Tierp–Söderfors

  Tierp–Söderfors, församling i Uppsala stift, Tierps kommun, Uppland (Uppsala län); 5 205 invånare (2016).

 4. Tierp

  Tierp, kommun i Uppland och Gästrikland (Uppsala län).

 5. Hedesundafjärden

  Hedesundafjärden, den största av fjärdarna i nedre Dalälven mellan Uppland och Gästrikland; 82 km 2.
 6. Adolph Ulric Grill

  Grill, Adolph Ulric, 1752–94, bruksägare; jämför släktartikel Grill.
 7. Dannemoraverken

  Dannemoraverken, ursprungligen benämning på de järnbruk, huvudsakligen i norra Uppland, som använde malm från Dannemora gruva, bl.a. Österby, Lövsta, Gimo och Söderfors.
 8. Claes Grill

  Grill, Claes, 1705–67, köpman; jämför släktartikel Grill.
 9. Roland Kiessling

  Kiessling, Roland, 1921–2009, industriman, kemist, Sveriges första adjungerade professor (1973–79 i oorganisk kemi vid Tekniska högskolan i Stockholm).

 10. Gävleborgs län

  Gävleborgs län, län i sydöstra Norrland.