1. SAP

    SAP, förkortning för Socialdemokratiska arbetarepartiet, egentligen Sveriges socialdemokratiska arbetareparti.
  2. Sapfo

    Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
  3. saprofyt

    saprofyt, saprotrof, egentligen växt som livnär sig av dött organiskt material.
  4. sapfisk strof

    sapfisk strof, antik strofform uppkallad efter Sapfo.
  5. Homo sapiens

    Homo sapiens, det vetenskapliga namnet på den anatomiskt moderna människan.
  6. saprofag

    saprofag, organism som livnär sig av dött organiskt material.
  7. sapfisk kärlek

    sapfisk kärlek, lesbisk kärlek (som Sapfo anses ha ägnat sig åt).
  8. Sapir–Whorf-hypotesen

    Sapir–Whorf-hypotesen, den språkliga relativitetsprincipen, hypotesen att det i varje språks grammatik och lexikon finns en inbyggd uppfattning om världen som präglar talarnas tänkande.
  9. saponiner

    saponiner, en grupp växtglykosider som i skakade vattenlösningar ger ett långvarigt skum och som därför har använts i bl.a. hårtvättmedel.
  10. saprolit

    saprolit, vittringsmantel, berg som vittrat till en lerig eller grusig massa.