1. SEB

  SEB, Skandinaviska Enskilda Banken, S-E-Banken, Stockholm, bank bildad 1972 genom sammanslagning av Stockholms Enskilda Bank och Skandinaviska Banken.
 2. SEB Finans AB

  SEB Finans AB, finansbolag bildat 1998 vid sammanslagningen av Finans-Scandic AB och Trygg-Finans AB.
 3. SEB Bank AG

  SEB Bank AG, Frankfurt am Main, tysk affärsbank grundad 1958 som Bank für Gemeinwirtschaft AG.
 4. Sebaste

  Sebaste (grekiska Sebastē), Herodes den stores namn på staden Samaria i Israel.
 5. Sebulon

  Sebulon, en av Israels tolv stammar. Sebulon var Jakobs sjätte son med Lea (Första Moseboken 30).
 6. sebrahaj

  sebrahaj, leopardhaj, Stegostoma fasciatum, den enda arten i hajfamiljen sebrahajar ( Stegostomatidae).
 7. sebaceus

  sebaceus, anatomisk benämning: talg-, som har samband med talg, t.ex. glandulae sebaceae, talgkörtlar.
 8. sebraaloe

  sebraaloe, sebra-aloe, zebraaloe, Aloë variegata, art i familjen grästrädsväxter.
 9. Sebaot

  Sebaot, gudsnamn i Gamla Testamentet, alltid använt tillsammans med det vanliga namnet på Israels gud, Jahve (i svenska bibelöversättningar ”Herre Sebaot” eller ”härarnas gud”).
 10. Sebastian

  Sebastian, död ca 280, kristen martyr, begravd i katakomberna vid Appia.