1. Sira

  Sira, Sirach , annat namn för den apokryfiska skriften Jesus Syraks vishet.
 2. sira

  si`ra verb ~de ~t ORDLED: sir-ar SUBST.: sirande, sirning
  Svensk ordbok
 3. Ben Sira

  Ben Sira, det hebreiska namnet på Jesus Syrak, författaren till Jesus Syraks vishet, en av de gammaltestamentliga apokryferna.
 4. sirap

  sirap, trögflytande sockerlösning som tillverkas av socker och sockersafter, vilka hydrolyseras och indunstas till ca 80 % torrsubstans.
 5. sirap

  sirap, syrupus, inom farmacin benämning på en läkemedelsberedning där medlet är löst eller uppslammat i en koncentrerad sockerlösning.
 6. Siracusa

  Siracusa, Syrakusa, huvudort i provinsen med samma namn på sydöstra Sicilien, Italien.

 7. Si Racha

  Si Racha, stad i mellersta Thailand; för belägenhet se landskarta Thailand.
 8. sirat

  sira´t subst. ~en ~er ORDLED: sir-at-en
  Svensk ordbok
 9. siratlig

  sira´tlig adj. ~t ORDLED: sir-at-lig
  Svensk ordbok
 10. sirapssöt

  si`rapssöt adj. ~t ORDLED: siraps--söt
  Svensk ordbok