1. skifte

  skifte, av jord, jorddelning, äldre benämning på fastighetsbildning på landet.
 2. skiss

  skiss är en snabb teckning som man gör för att visa hur något ska se ut.
 3. skinhead

  skinhead, skinnskalle, medlem i ungdomsgäng som profilerar sig genom avrakat huvudhår, militant klädsel och aggressivt uppträdande.
 4. SKI

  SKI, förkortning för Statens kärnkraftinspektion.
 5. skilsmässa

  skilsmässa, formell upplösning av ett äktenskap.
 6. skiftnyckel

  skiftnyckel, skruvnyckel med ställbar nyckelvidd för anpassning till olika stora, i allmänhet sexkantiga skruvskallar och muttrar.
 7. skinnbaggar

  skinnbaggar, stinkflyn, Heteroptera, underordning i insektsordningen halvvingar, ibland betraktad som en särskild ordning.
 8. skiljaktig mening

  skiljaktig mening, ståndpunkt som avviker från majoritetens vid ett avgörande i ett kollegium av ledamöter, exempelvis domstol eller myndighet som tillämpar den kollegiala beslutsformen.
 9. skildkönad

  skildkönad sägs en art vara när hanliga och honliga könsceller produceras av olika individer.
 10. skiljetecken

  skiljetecken, interpunktionstecken , skrivtecken som markerar gränser för i första hand meningar och satser eller satsdelar i en text och därigenom ger hållpunkter för läsningen.