1. SKI

  SKI, förkortning för Statens kärnkraftinspektion.
 2. Ski

  Ski, före detta kommun i Viken fylke, sydöstra Norge.

 3. skiktsten

  skiktsten, flerskiktat material som används inom ädelstenssnideriet.
 4. skiffer

  skiffer, fin- till medelkornig (kornen mindre än 2 mm) bergart som går att klyva till tunna plattor.
 5. skidsport

  skidsport, motionsverksamhet och tävlingar på snö med skidor och brädor.

 6. skilsmässa

  skilsmässa, formell upplösning av ett äktenskap.
 7. skiljedom

  skiljedom, avgörande av skiljemän i rättstvist som parterna valt att lösa utan medverkan av allmän domstol eller i fråga som enligt lag ska avgöras genom skiljeförfarande.
 8. skivhus

  skivhus, långsträckt byggnadskropp med minst fem våningsplan; se bild hus.
 9. skinhead

  skinhead, skinnskalle, medlem i ungdomsgäng som profilerar sig genom avrakat huvudhår, militant klädsel och aggressivt uppträdande.
 10. skiljetecken

  skiljetecken, interpunktionstecken , skrivtecken som markerar gränser för i första hand meningar och satser eller satsdelar i en text och därigenom ger hållpunkter för läsningen.