1. skum

  skum, en grov dispersion av gas i en relativt liten mängd vätska som innehåller ett ytaktivt ämne.
 2. Nils Nilsson Skum

  Skum, Nils Nilsson, 1872–1951, självlärd konstnär av samisk börd.
 3. Nils Nilsson Skum

  Nilsson Skum, Nils, konstnär, se
  Skum.
 4. skumsläckning

  skumsläckning, släckning av vätskebrand med skum.
 5. skumgummi

  skumgummi, cellgummi med nästan enbart öppna celler framställt genom uppvispning eller jäsning av gummilatex till skum, följt av koagulering och vulkning.
 6. skumglas

  skumglas, cellglas, poröst glas som kan bildas genom att extra mängder av gasavgivande ämnen tillsätts under smältningen.
 7. skumcell

  skumcell, cell i kroppens försvars- och renhållningssystem, detsamma som fettkorncell.
 8. skum

  1skum´ adj. ~t ~ma ORDLED: skumm-are
  Svensk ordbok
 9. skum

  2skum´ subst. ~met ORDLED: skumm-et
  Svensk ordbok
 10. skumbildare

  skumbildare, ämne som sätts till en vätska för att möjliggöra eller förbättra förmågan att bilda skum.