1. SR-vippa

    SR-vippa, inom elektroniken en typ av logisk krets, vippa med en ingång för ettställning, en ingång för nollställning och en utgång som anger vippans tillstånd, dvs. om den är ett- eller nollställd.
  2. vippa

    vippa, engelska flip-flop, digital krets som kan ett- och nollställas och alltså har förmåga att lagra en binär siffra, en bit.
  3. bistabil vippa

    bistabil vippa, digitaltekniskt byggelement som har två stabila lägen och vars innehåll (tillstånd q) uppdateras med en speciell styrsignal (klocksignal).