1. Suhl

  Suhl, stad i delstaten Thüringen, östra Tyskland; 36 000 invånare (2014).
 2. Suhrawardi

  Suhrawardi, Shihāb al-Dīn Yahyā Suhrawardī , ca 1153–91, iransk teolog, filosof och mystiker, född i byn Suhraward.
 3. SUHF

  SUHF, Sveriges Universitets- och högskoleförbund , se Högskoleförbundet.
 4. Suharto

  Suharto, 1921–2008, indonesisk militär, generallöjtnant 1966, och politiker, president 1967–98.

 5. Suhrkamp Verlag

  Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, tyskt förlag, grundat 1950 av Peter Suhrkamp, bl.a. med stöd av Hermann Hesse.
 6. Azerbajdzjan

  Azerbajdzjan, stat i Sydkaukasien, västra Asien.