1. synops

  synops, i allmänhet detsamma som synopsis.
 2. synops

  synops, teologisk term: en bok i vilken texterna i Nya Testamentets tre första evangelier (de s.k. synoptiska evangelierna) är uppställda i parallella kolumner.
 3. synopsis

  synopsis, utkast till ett film- eller teatermanuskript som kortfattat beskriver filmens eller pjäsens handling utan dialog.
 4. synoptiska evangelier

  synoptiska evangelier, sammanfattande benämning på Matteus-, Markus- och Lukasevangelierna eftersom deras text i långa stycken är så likartad att den kan ställas upp i en synops.
 5. synoptisk meteorologi

  synoptisk meteorologi, väderlära , gren av meteorologin som analyserar synoptiska, dvs. samtidigt utförda, observationer av vädret.
 6. synops

  synops [-åp´s] subst. ~en ~er ORDLED: syn-ops-en
  Svensk ordbok
 7. synopsis

  synopsis [-åp´s-] subst., ingen böjning, n-genus el. neutr. ORDLED: syn-ops-is
  Svensk ordbok
 8. synoptiker

  synoptiker [-åp´-] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: syn-opt-ik-ern
  Svensk ordbok
 9. synoptisk

  synoptisk [-åp´-] adj. ~t ORDLED: syn-opt-isk
  Svensk ordbok
 10. väderobservation

  väderobservation, i vid bemärkelse varje undersökning av de rådande väderförhållandena som kan ske med hjälp av konventionella observationer vid bemannade eller obemannade väderstationer eller med olika former av fjärranalys, som radar- eller satellitteknik.