1. Samaria

  Samaria, hebreiska Shomron, grekiska Samareia, nuvarande Sabastiiyah (Israel), ort ca 75 km norr om Jerusalem.
 2. Samarien

  Samarien är namnet på ett område i centrala Palestina.
 3. samarier

  samarier, samaritaner, samariter, dels ättlingar till de israeliter som blev kvar i Samarien efter den assyriska erövringen 722 f.Kr., som hade medfört att det ledande befolkningsskiktet tvångsförflyttats till Assyrien, dels ättlingar till invandrare från andra folk.
 4. barmhärtige samariern

  barmhärtige samariern, den barmhärtige samariern (enligt NT 81) eller den barmhärtige samariten, Jesu liknelse i Lukasevangeliet 10:30–37.
 5. samarier

  sama´rier subst. ~n, plur. ~ ORDLED: samari-ern
  Svensk ordbok
 6. samaritaner

  samaritaner, äldre benämning på samarier.
 7. Sebaste

  Sebaste (grekiska Sebastē), Herodes den stores namn på staden Samaria i Israel.
 8. Galileen

  Galileen är ett område i norra Israel.
 9. Judeen

  Judeen är ett namn på södra Palestina.
 10. Palestina

  Palestina, namn på ett historiskt område och sedan 1988 även en statsbildning i Mellanöstern, västra Asien.