1. sammanställning

  samm`anställning subst. ~en ~ar ORDLED: samm-an--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 2. elektromagnetisk strålning

  elektromagnetisk strålning, strålningsfenomen i vilket energi överförs som en vågrörelse av elektriska och magnetiska fält ( elektromagnetiska vågor).
 3. Koranen

  Koranen, arabiska al-Qurūān, muslimernas heliga bok som enligt traditionen givits till Muhammed av ängeln Jibril (Gabriel).

 4. sura

  sura, sūra, kapitel i Koranen.
 5. Tchad

  Tchad, stat i Centralafrika.

 6. Anders Celsius

  Celsius, Anders, född 27 november 1701, död 25 april 1744, naturvetenskapsman, professor i astronomi i Uppsala från 1730; jämför släktartikel Celsius.
 7. konstbevattning

  konstbevattning, irrigation, kontrollerad tillförsel av vatten för ökad växtproduktion på åker-, trädgårds- och skogsmark.

 8. kärleksbuden

  kärleksbuden, det dubbla kärleksbudet, den kristna etikens grundnorm.
 9. häxprocesser

  häxprocesser, processer mot personer som ansågs bedriva trolldom.
 10. budget

  budget, en sammanställning av förväntade inkomster och utgifter under en viss tid, ofta ett år.