1. samtycke

  samtycke, inom straffrätten och skadeståndsrätten ett förhållande som kan befria från ansvar.

 2. samtyckeslagstiftning

  samtyckeslagstiftning, benämning på en i sexualbrottslagstiftningen uttrycklig kriminalisering av sexuella handlingar som genomförs utan samtycke.

 3. samtyckeslag

  samtyckeslag, lag som kriminaliserar sex utan samtycke, se samtyckeslagstiftning.

 4. samtycke

  sam`tycke subst. ~t ~n ORDLED: sam--tyck-et
  Svensk ordbok
 5. hypotetiskt samtycke

  hypotetiskt samtycke, samtycke som någon visserligen inte har lämnat men som han skulle ha lämnat om han hade tagit ställning till alla relevanta omständigheter.
 6. Gustav II Adolf

  Gustav II Adolf, född 9 december 1594, död 6 november 1632, svensk kung 1611–32, son till Karl IX och Kristina av Holstein–Gottorp.
 7. sexualitet

  sexualitet är ett grundläggande behov hos människor att söka kärlek, kontakt, värme och närhet.

 8. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.

 9. kriminalvård

  kriminalvård, samhällets organisation för att verkställa fängelsestraff och ansvara för övervakning av skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna.
 10. bytesrätt

  bytesrätt, en hyresgästs lagstadgade rätt att, efter hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd, överlåta hyresrätten till sin bostadslägenhet i syfte att genom byte erhålla annan bostad.