1. Sapfo

  Sapfo, född troligen ca 630 f.Kr., grekisk vislyriker från Lesbos.
 2. lyrik

  lyrik är dikter som oftast är skrivna efter ett bestämt mönster och har en viss rytm.
 3. sapfisk kärlek

  sapfisk kärlek, lesbisk kärlek (som Sapfo anses ha ägnat sig åt).
 4. lesbisk

  lesbisk, homosexuell (om kvinna).
 5. sapfisk strof

  sapfisk strof, antik strofform uppkallad efter Sapfo.
 6. Catullus

  Catullus ( Gajus Valerius Catullus), ca 84–ca 54 f.Kr., romersk poet, född i Verona.
 7. centrallyrik

  centrallyrik, poesi som ger ett koncentrerat och personligt uttryck för en diktares tanke och känsla, ”kärnlyrisk” form med bara några få rader.
 8. Horatius

  Horatius ( Quintus Horatius Flaccus), född i december 65 f.Kr., död 27 november 8 f.Kr., det antika Roms främste lyriske skald.
 9. Alkaios

  Alkaios, ca 600 f.Kr., grekisk skald från Lesbos.
 10. Jesper Svenbro

  Svenbro, Jesper, född 10 mars 1944, poet och litteraturforskare, ledamot av Svenska Akademien sedan 2006; bror till Annika Svenbro.