1. Scania

  Scania®, svenska tunga fordon (främst lastbilar och bussar) som sedan 1969 tillverkas av Saab-Scania AB, sedermera Scania AB, Södertälje.

 2. Scania AB

  Scania AB, Södertälje, tillverkare av tunga lastbilar, bussar samt industri- och marinmotorer.
 3. Saab-Scania AB

  Saab-Scania AB, tidigare svensk verkstadskoncern, bildad 1969 genom samgående mellan dåvarande Saab AB och AB Scania-Vabis, båda företag inom Wallenbergssfären.
 4. Scania-Vabis

  Scania-Vabis ®, svenska bilar som tillverkades 1911–69 av företaget med samma namn.
 5. Volvokoncernen

  Volvokoncernen, Göteborg, fordonstillverkare med moderbolaget AB Volvo,

 6. Gripen

  Gripen, med Flygvapnets beteckning JAS 39, stridsflygplan ursprungligen byggt av Industrigruppen JAS AB.
 7. Saab Automobile AB

  Saab Automobile AB, tidigare personbilstillverkare av märket Saab ®, bildad 1990 genom ett avtal om samarbete och samägande på hälftenbasis mellan amerikanska General Motors Corporation (GM) och dåvarande Saab-Scania AB.

 8. Volkswagenkoncernen

  Volkswagenkoncernen, med moderbolaget Volkswagen AG, Wolfsburg, tysk biltillverkare.
 9. Skånelagen

  Skånelagen, dansk lag som under medeltiden tillämpades i Skåne, Halland och Blekinge, på Bornholm och till stor del även på Själland.
 10. Svenska Aeroplan AB

  Svenska Aeroplan AB, äldre namn på flygplanstillverkaren Saab.