1. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 2. Holsteinska Schweiz

  Holsteinska Schweiz, skog- och sjörikt moränlandskap vid städerna Eutin och Plön i delstaten Schleswig–Holstein, norra Tyskland.
 3. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 4. Nobelpris

  Nobelpris, vart och ett av de pris som ur en donation av Alfred Nobel årligen utdelas på dennes dödsdag 10 december.

 5. Italien

  Italien, stat i södra Europa.

 6. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 7. Schweizersbild

  Schweizersbild, historisk plats i norra Schweiz; för belägenhet se landskarta Schweiz.
 8. schweizertyska

  schweizertyska, tyska Schweizerdeutsch , Schwyzerdütsch, Schwyzertütsch, sammanfattande benämning på de olika tyska dialekter som talas i Schweiz.
 9. schweizergarde

  schweizergarde, legotrupp av infanterisoldater värvade i Schweiz, vanligt förekommande i europeiska länder på 1400- och 1500-talen (jämför landsknekt).
 10. schweizeri

  schweizeri, äldre benämning på finare kafé med alkoholrättigheter, infört till Sverige av invandrade schweiziska sockerbagare.