1. SEI

  SEI, förkortning för Stockholm Environment Institute.
 2. Seismosaurus

  Seismosaurus, det vetenskapliga namnet på ett släkte dinosaurier i ordningen sauropoder som levde under yngre jura (för ca 150 miljoner år sedan) i Nordamerika.
 3. seifdyn

  seifdyn , typ av longitudinaldyn med skarpt vågigt krön bestående av toppar och sänkor.
 4. Seine

  Seine, flod i norra Frankrike; 780 km.
 5. seignettesalt

  seignettesalt, trivialnamn för vinsyrasaltet kaliumnatriumtartrat.
 6. Seitevare

  Seitevare, Siejdevárre, underjordiskt vattenkraftverk nedströms sjön Tjaktjajaure i Blackälven, en biflod till Lilla Luleälven, norra Lappland.
 7. seismo-

  seismo-, prefix: avseende jordbävning eller elastiska vågor i jorden; ibland: avseende skakningar i allmänhet.
 8. seismoelektricitet

  seismoelektricitet, seismisk-elektrisk effekt, elektrisk spänning alstrad mellan två elektroder i marken när en elastisk våg passerar mellan dem.
 9. seite

  seite samiskt kultföremål bestående av en klippa eller sten som genom naturen fått en särskilt märklig form, ibland med människoliknande drag.
 10. seismoskop

  seismoskop, instrument som endast visar, utan någon form av registrering, att en jordbävning har inträffat.