1. SEI

  SEI, förkortning för Stockholm Environment Institute.
 2. seismologi

  seismologi, gren av geofysiken som behandlar jordbävningar och elastiska vågors utbredning i jorden.
 3. seismisk våg

  seismisk våg, elastisk deformation genererad av naturliga källor (t.ex. jordbävningar) eller kontrollerade källor (t.ex. sprängningar) som utbreder sig genom jordens inre.
 4. seismik

  seismik, delområde inom geofysiken där man framför allt för prospektering och markundersökning utnyttjar reflexion och refraktion (brytning) av elastiska vågor som alstrats i marken på konstgjort sätt.
 5. Seine

  Seine, flod i norra Frankrike; 780 km.
 6. seismograf

  seismograf, apparatur för mätning och registrering av markens rörelser, speciellt jordbävningar.
 7. seiche

  seiche, stående våg i en sjö eller en havsvik.
 8. Seiji Ozawa

  Ozawa, Seiji, född 1935, japansk dirigent.

 9. seismonasti

  seismonasti, rörelse hos växtdelar framkallad av mekanisk stimulering eller retning.
 10. Seiland

  Seiland, ö i norra Norge; för belägenhet se landskarta Norge.