1. sektion

  sektion, detsamma som obduktion.
 2. sektion

  sektion, genomskärning, t.ex. av en berg- eller jordlagerföljd, eller grafisk återgivning av en sådan genomskärning.
 3. trång sektion

  trång sektion, trång sektor, flaskhals, förhållande som föreligger när vissa resurser eller processer på grund av kapacitetsbegränsningar är bestämmande för en verksamhets prestationsförmåga.
 4. sektion

  sektion [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: sekt-ion-en
  Svensk ordbok
 5. humanistisk sektion

  humanistisk sektion, underavdelning inom humanistisk fakultet.
 6. konisk sektion

  konisk sektion, annan benämning på kägelsnitt.
 7. sektionssystem

  sektionssystem, giftermålssystem hos urbefolkningar i Australien, delar av Melanesien och södra Perus regnskogsområde.
 8. historisk-filosofisk sektion

  historisk-filosofisk sektion, sektion av humanistisk fakultet.
 9. geologisk tidsskala

  geologisk tidsskala, tabellarisk indelning av jordens historia i namngivna och definierade bergartsenheter och deras motsvarande tidsenheter.
 10. Louis Pasteur

  Pasteur, Louis, född 27 december 1822, död 28 september 1895, fransk kemist och biolog, en av sin tids mest berömda naturforskare.