1. session

  session, formellt möte eller sammanhängande mötesperiod i en beslutande församling, till exempel ett parlaments vårsession respektive höstsession, eller i en domstol.
 2. session

  session [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: sess-ion-en
  Svensk ordbok
 3. jam session

  jam session, ursprungligen benämning på informella möten, där jazzmusiker kunde utveckla sina improvisatoriska färdigheter och utbyta musikaliska idéer.
 4. Franklin D. Roosevelt

  Roosevelt, Franklin Delano, född 30 januari 1882, död 12 april 1945, amerikansk politiker (demokrat), president 1933–45.
 5. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

  FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, en av FN:s generalförsamling antagen universell förklaring om de mest grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna. 

 6. kognitiv beteendeterapi

  kognitiv beteendeterapi, KBT, form av psykologisk behandling baserad på kognitiv teori och/eller inlärningsteori.

 7. Europeiska rådet

  Europeiska rådet (engelska The European Council), egentligen De europeiska stats- och regeringschefernas råd, EU-institution för samråd mellan medlemsländernas stats- och regeringschefer.

 8. datakommunikation

  datakommunikation, överföring av data mellan två eller flera stationer (till exempel datorer och terminaler).

 9. Nordiska rådet

  Nordiska rådet, politiskt organ för samarbete mellan Nordens parlament och regeringar i frågor av gemensamt intresse.

 10. vetenskapshistoria

  vetenskapshistoria, historisk disciplin som studerar vetenskapens, särskilt naturvetenskapens, utveckling.