1. Shi Huangdi

  Shi Huangdi var Kinas förste kejsare.

 2. Su Shi

  Su Shi, pseudonymen Su Dongpo, 1037–1101, kinesisk poet, essäist, målare, kalligraf och statsman.
 3. Hu Shi

  Hu Shi , 1891–1962, kinesisk filosof, litteraturforskare och diplomat.
 4. Shi Pei Pu

  Shi Pei Pu, 1938–2009, kinesisk pekingoperaaktör och spion.
 5. Shijing

  Shijing eller Shi (’Sångernas bok’), antologi med sånger och hymner.
 6. shiatsu

  shiatsu, alternativmedicinsk behandlingsmetod av japansk-kinesiskt ursprung, besläktad med akupressur.
 7. shia

  shia, shī˙a, förkortning av shī˙at ˙Alī (’Alis parti’), den gren av islam som (i motsats till sunni) räknar Ali ibn Abi Talib och manliga ättlingar till honom och Fatima som det muslimska samfundets legitima ledare (se Ali).

 8. Shirataki

  Shirataki, by vid Ochotska havet i distriktet Monbetsu på Hokkaido, Japan.
 9. shikoku

  shikoku, japansk spetshundsras.
 10. Shingonskolan

  Shingonskolan, buddhistisk skola grundad av Kukai i Japan på 800-talet.