1. Sikfors

    Sikfors, ort i Piteå kommun, Norrbotten (Norrbottens län), 25 km nordväst om Piteå.
  2. vattenreglering

    vattenreglering, planerade, oftast regelbundna, ingrepp i naturliga vattensystem med hjälp av regleringsdammar eller andra tekniska anordningar.