1. Sion

  Sion, hebreiska Tziyyon, i Gamla Testamentet den sydöstra höjden av Jerusalem eller den sydvästra, där man trodde att den av David erövrade staden hade legat (Andra Samuelsboken 5:7).
 2. sionism

  sionism kallas det politiska arbete som syftar till att alla judar i världen ska få återvända till landet Israel.
 3. sionistkyrkor

  sionistkyrkor, zionistkyrkor, grupp självständiga kristna samfund i framför allt södra Afrika.
 4. Sions Sånger

  Sions Sånger, den svenska herrnhutismens första sångsamling (1–2, 1743–45).
 5. Sionstoner

  Sionstoner, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens psalmbok, utgiven 1889 och använd (i ständigt nya upplagor) som dess officiella psalmbok tills den ersattes av Den svenska psalmboken 1986.
 6. Sions vises protokoll

  Sions vises protokoll, antisemitisk förfalskning.
 7. sionist

  sionis´t subst. ~en ~er ORDLED: sion-ist-en
  Svensk ordbok
 8. sionism

  sionis´m subst. ~en ORDLED: sion-ism-en
  Svensk ordbok
 9. Ahad Haam

  Ahad Haam (Aḥad Ha˙am), pseudonym för Asher Hirsch Ginsberg, 1856–1927, judisk författare (ryskfödd).

 10. Abraham Mapu

  Mapu, Abraham, 1808–67, rysk-judisk författare.