1. sionism

  sionism, zionism, politisk strävan att åstadkomma judarnas återvändande till Eretz Yisrael, Landet Israel.
 2. Sion

  Sion, hebreiska Tziyyon, i Gamla Testamentet den sydöstra höjden av Jerusalem eller den sydvästra, där man trodde att den av David erövrade staden hade legat (Andra Samuelsboken 5:7).
 3. Sions vises protokoll

  Sions vises protokoll, antisemitisk förfalskning.
 4. sionistkyrkor

  sionistkyrkor, zionistkyrkor, grupp självständiga kristna samfund i framför allt södra Afrika.
 5. Sions Sånger

  Sions Sånger, den svenska herrnhutismens första sångsamling (1–2, 1743–45).
 6. Sionstoner

  Sionstoner, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens psalmbok, utgiven 1889 och använd (i ständigt nya upplagor) som dess officiella psalmbok tills den ersattes av Den svenska psalmboken 1986.
 7. sionist

  sionis´t subst. ~en ~er ORDLED: sion-ist-en
  Svensk ordbok
 8. sionism

  sionis´m subst. ~en ORDLED: sion-ism-en
  Svensk ordbok
 9. trosrörelsen

  trosrörelsen, i snäv mening benämning på det nätverk av fristående kristna församlingar i Sverige som företräder framgångsteologin, i vidare mening också den riktning utanför och inom de etablerade samfunden som betonar betydelsen av en klar och entydig trosförkunnelse.
 10. Jesaja

  Jesaja, en av Gamla Testamentets profeter, huvudpersonen i Jesajas bok.