1. skarpsill

  skarpsill, Sprattus sprattus , art i familjen sillfiskar.
 2. skarprättare

  skarprättare, av samhället anställd person som verkställde dödsstraff.
 3. skarpskytterörelsen

  skarpskytterörelsen, tidig frivillig försvarsrörelse.
 4. skarptandad barkborre

  skarptandad barkborre, Ips acu­mi­natus, art i skalbaggsfamiljen vivlar.
 5. skarp

  skarp adj. ~t
  Svensk ordbok
 6. resonans

  resonans, inom fysiken ett allmänt fenomen hos svängande (oscillerande) system som innebär att även en svag, periodisk yttre störning (drivande kraft) inom ett snävt frekvensområde kan leda till att systemets svängningsamplitud ökar kraftigt.
 7. svenska dialekter

  svenska dialekter. Den talade svenskan på sverigesvenskt område har i traditionell dialektforskning ansetts ha fyra s.k. normnivåer: lokal dialekt, regional eller utjämnad dialekt, regionalt standardspråk och neutralt standardspråk.
 8. myrkottar

  myrkottar, äldre namn pangoliner, Pholidota, ordning däggdjur med åtta arter i tropiska Afrika och Asien.

 9. finska

  finska, nationalspråk i Finland med totalt 5,2 miljoner modersmålstalare (2010).
 10. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.