1. skatt

  skatt är pengar som staten, kommunerna och landstingen tar in på olika sätt.
 2. skatt

  skatt subst. ~en ~er ORDLED: skatt-en
  Svensk ordbok
 3. A-skatt

  A-skatt, skatt som arbetsgivare enligt tabell drar av från arbetstagares lön vid löneutbetalning och senare betalar in till Skatteverket för arbetstagarens räkning.
 4. F-skatt

  F-skatt, preliminär skatt som betalas av skattskyldig som har F-skattsedel.
 5. B-skatt

  B-skatt, äldre benämning på preliminär skatt som betalades dels av juridiska personer, dels av fysiska personer som hade annan inkomst än av tjänst.
 6. direkt skatt

  direkt skatt är den skatt som betalas direkt av de personer eller företag som är skyldiga att betala skatt, de skattskyldiga.
 7. överskjutande skatt

  överskjutande skatt, detsamma som överskott på skattekonto.
 8. kvarstående skatt

  kvarstående skatt, se underskott på skattekonto.
 9. indirekt skatt

  indirekt skatt är den skatt som betalas genom prispåslag på varor och tjänster.
 10. tillkommande skatt

  tillkommande skatt, skatt som tas ut efter det att debiteringen av slutlig skatt avslutats, t.ex. genom att den skattskyldiges taxering höjts genom eftertaxering.