1. skola

  skola är en plats och en organisation för undervisning.

 2. skola

  2sko`la verb ~de ~t ORDLED: skol-ar SUBST.: skolande, skolning
  Svensk ordbok
 3. skola

  1sko`la subst. ~n skolor ORDLED: skol-an
  Svensk ordbok
 4. skola

  3sko`la i vissa uttr. äv. ska verb skulle skolat, pres. skall el. ska ORDLED: skol-at
  Svensk ordbok
 5. Slöjdföreningens skola

  Slöjdföreningens skola i Göteborg, se Högskolan för Design och Konsthantverk.
 6. A-skola

  A-skola, tidigare beteckning för skola där varje klass omfattade endast en årskurs.
 7. fristående skola

  fristående skola, friskola, undervisningsanstalt som inte hör till det offentliga skolväsendet.
 8. Malmstens Skola

  Malmstens Skola, egentligen en del av Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design, 1996–2000 Carl Malmstens Skola, Stockholm, skola för teknisk konstnärlig utbildning.
 9. D-skola

  D-skola, D-form, äldre organisationsform i den svenska folkskolan, s.k. mindre folkskola.
 10. alternativa skolor

  alternativa skolor, undervisningsanstalter som inte hör till det allmänna (statliga eller kommunala) skolväsendet utan står under enskild huvudman, ofta även kallade privatskolor.