1. skopa

  skopa, lastskopa , lastdon utformat som en öppen behållare och avsett för lyftning och förflyttning av massgods.
 2. skopa

  2sko`pa verb ~de ~t ORDLED: skop-ar SUBST.: skopande, skopning
  Svensk ordbok
 3. skopa

  1sko`pa subst. ~n skopor ORDLED: skop-an
  Svensk ordbok
 4. Skopas

  Skopas, grekisk skulptör och arkitekt från Paros, verksam ca 370–330 f.Kr.
 5. -skop

  -skop, efterled som bl.a. betecknar instrument med vilkas hjälp man kan observera något, t.ex. mikroskop, teleskop.
 6. frontlastare

  frontlastare, arbetsfordon för hantering av bulkgods med en höj- och tippbar skopa i framändan av ett hjul- eller banddrivet fordon.
 7. utomjordiskt liv

  utomjordiskt liv är levande organismer som lever någon annanstans än på planeten jorden.

 8. paternosterverk

  paternosterverk, flerskopig grävmaskin med skoporna på en ändlös bandslinga som är i kontinuerlig rörelse.
 9. släpskopa

  släpskopa, skopa avsedd för avskalning av ytlager i torvmosse, muddringsarbeten i våtmarker o.d. Skopan dras av en lina spänd över det berörda området till en utlastningsanordning i områdets kant.
 10. noria

  noria, vattenhjul som lyfter strömmande vatten med hjälp av dess egen kraft via skovlar fästa kring hjulets omkrets.