1. skrin

  skrin subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skrin-et
  Svensk ordbok
 2. skrinläggning

  skrinläggning, placering av helgonreliker i ett skrin.
 3. skrinda

  skrinda, överrede till en vagn eller släde med sidor av bräder, träspjälor e.d.; ofta benämns också hela vagnen eller släden skrinda.
 4. skrinmadonna

  skrinmadonna, senmedeltida framställning av jungfru Maria med barnet, skulpterad i trä på ett sådant sätt att framsidan kan öppnas.
 5. skrinlägga

  skri`nlägga verb skrinlade skrinlagt, pres. skrinlägger ORDLED: skrin--lägg-er SUBST.: skrinläggande, skrinläggning
  Svensk ordbok
 6. skrinda

  skrin`da subst. ~n skrindor ORDLED: skrind-an
  Svensk ordbok
 7. skrinna

  skrinn`a verb ~de ~t ORDLED: skrinn-ar SUBST.: skrinnande, skrinning
  Svensk ordbok
 8. skrinnare

  skrinn`are subst. ~n äv. skrinnarn, plur. ~, best. plur. skrinnarna ORDLED: skrinn-ar-en
  Svensk ordbok
 9. vallfärd

  vallfärd, vallfart, pilgrimsfärd, besök på en helig ort för att fullgöra en religiös plikt, för att bedja och få välsignelse eller annan religiös förmån som förknippas med vallfärden.
 10. runinskrifter

  runinskrifter, inskrifter med runor gjorda på olika underlag.