1. skyldighet

  skyl`dighet subst. ~en ~er ORDLED: skyld-ig-het-en
  Svensk ordbok
 2. ära, skyldighet, vilja

  ära, skyldighet, vilja, Georg Carl von Döbelns valspråk som friherre.
 3. skyldig

  skyl`dig adj. ~t ORDLED: skyld-ig
  Svensk ordbok
 4. skyld

  skyl´d adj. skylt
  Svensk ordbok
 5. lotsplikt

  lotsplikt, lotstvång , skyldighet att anlita lots.
 6. stånd

  stånd, ständer, sociala grupper som skiljer sig från den övriga befolkningen genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter.

 7. Laurent Nkunda

  Nkunda, Laurent, född 1967, kongolesisk milisledare.
 8. passtvång

  passtvång, skyldighet att inneha pass eller likvärdig legitimationshandling.
 9. Tomoyuki Yamashita

  Yamashita, Tomoyuki, 1885–1946, japansk militär, general.

 10. allmän tjänsteplikt

  allmän tjänsteplikt, skyldighet för vissa yrkesgrupper att tjänstgöra i krig.