1. slöja

  slöja, av kvinnor använd duk av mycket tunt, lätt och mer eller mindre genomskinligt material, vilken draperas över huvudet.
 2. slöja

  slöja, färg- och lackteknisk term för ytdefekt som innebär viss diffus ljusspridning.
 3. slöja

  slöja, slöjbildning, beläggning eller ökad täthet på en fotografisk bild framställd med traditionell fotokemisk teknik.
 4. slöja

  2slöj`a verb ~de ~t ORDLED: slöj-ar SUBST.: slöjande, slöjning
  Svensk ordbok
 5. slöja

  1slöj`a subst. ~n slöjor ORDLED: slöj-an
  Svensk ordbok
 6. dikroitisk slöja

  dikroitisk slöja, tvåfärgad slöja på fotografiska negativ som uppkommer bl.a. då framkallaren blivit förorenad av fixerlösning.
 7. Muhammed

  Muhammed, Muḥammad, född cirka 570, död 8 juni 632, ”Guds budbärare”, islams profet.

 8. nattlysande moln

  nattlysande moln, skikt av mycket små ljusspridande ispartiklar som formas 80–86 km över marken vid höga breddgrader.

 9. dualism

  dualism, uppfattning som räknar med två skilda grundprinciper; inom religionsvetenskapen en åskådning som räknar med att tillvaron består av två komponenter eller styrs av två makter, som kan komplettera varandra ( komplementär dualism) eller ligga i strid med varandra, varvid de i allmänhet bestäms som god respektive ond ( antagonistisk dualism).
 10. khimar

  khimar, khimār, beteckning för muslimsk huvudduk.