1. slum

  slum är ett nedslitet område med dåliga bostäder.
 2. slum

  slum´ subst. ~men ORDLED: slumm-en
  Svensk ordbok
 3. slumptal

  slumptal, ett tal som är slumpmässigt valt. T.ex. kan ett tärningsslag anses ge ett slumptal i intervallet [1,6]: det kan förmodas ge heltalsvärdena 1, 2, ..., 6 med samma sannolikhet (1/6).
 4. slumpvandring

  slumpvandring, engelska random walk, vandring där stegens storlek och riktning bestäms av slumpen.
 5. slumpfel

  slumpfel, slumpmässigt fel, vid mätning, se fel.
 6. slumpmusik

  slumpmusik, annat namn på aleatorisk musik.
 7. slump

  slump är ett annat ord det oförutsägbara.
 8. slumpgifte

  slumpgifte, inom populationsgenetiken term som avser att det råder en slumpartad parning mellan honor och hanar i en population, dvs. varje hanlig könscell har i princip samma chans att befrukta varje honlig könscell.
 9. slumpmodell

  slumpmodell, stokastisk modell, matematisk modell för experiment där man inte exakt kan förutsäga resultatet utan måste ange sannolikheter för de olika möjligheterna.

 10. slumsyster

  slum`syster subst. ~n slumsystrar ORDLED: slum--systr-ar
  Svensk ordbok