1. slutord

  slu`tord subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: slut--ord-et
  Svensk ordbok
 2. Kommunistiska manifestet

  Kommunistiska manifestet, det gängse svenska namnet på den av Karl Marx och Friedrich Engels författade skriften Manifest der Kommunistischen Partei.
 3. Samuel Beckett

  Beckett, Samuel, född 13 april 1906, död 22 december 1989, irländsk författare och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1969, en av den moderna litteraturens och teaterns förgrundsgestalter.
 4. Sven Delblanc

  Delblanc, Sven, född 26 maj 1931, död 15 december 1992, författare, docent i litteraturhistoria i Uppsala från 1965.
 5. Proletärer i alla länder, förenen eder!

  Proletärer i alla länder, förenen eder! (tyska Proletarier aller Länder, vereinigt euch!), slutorden i Kommunistiska manifestet, tillika paroll för Kommunisternas förbund, på vars uppdrag manifestet skrevs, senare också för andra och tredje internationalerna (1889, 1919) samt för Sovjetunionen.
 6. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 7. Cato

  Cato d.ä. (Marcus Porcius Cato), 234–149 f.Kr., romersk statsman, i den antika litteraturen ofta kallad Cato Censorius.
 8. Hamðismál

  Hamðismál , dikt som avslutar den poetiska Eddans hjältediktning och därmed hela samlingen.
 9. ”Här står jag och kan icke annat”

  ”Här står jag och kan icke annat”, enligt traditionen Luthers slutord i hans försvarstal 18 april 1521 inför riksdagen i Worms.
 10. apostoliska välsignelsen

  apostoliska välsignelsen, Paulus slutord i Andra Korinthierbrevet 13:13 (”Nåd från vår Herre Jesus Kristus” etc.; i 1917 års översättning: ”Vår Herres Jesu Kristi nåd” etc.), ofta använd i kristen gudstjänst.