1. socker

  socker, allmän benämning på kolhydratet sackaros.

 2. socka

  socka [såk`a] subst. ~n sockor ORDLED: sock-an
  Svensk ordbok
 3. socken

  socken, den minsta territoriella kyrkliga enheten.
 4. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.

 5. Uppland

  Uppland är ett landskap i Svealand.

 6. Skåne

  Skåne, Sveriges sydligaste landskap.

 7. dialekt

  dialekt, språkvariant som talas av invånarna inom ett avgränsat geografiskt område, t.ex. ett landskap eller en socken.
 8. kolhydrater

  kolhydrater är en grupp ämnen av vilka många finns i livsmedel.

 9. Dalarna

  Dalarna är ett stort landskap i nordvästra Svealand och har lång gräns mot Norge i väster.

 10. Gotland

  Gotland, kommun, landskap och ö i Sverige, cirka 100 km från närmaste svenska fastland (Västervik).