1. sockra

  sockra [såk`-] verb ~de ~t ORDLED: sockr-ar SUBST.: sockrande, sockring
  Svensk ordbok
 2. sockra sig

  sockra sig [såk`-] verb sockrade sockrat ORDLED: sockr-ar
  Svensk ordbok
 3. sockrig

  sockrig [såk`-] adj. ~t ORDLED: sockr-ig
  Svensk ordbok
 4. alla hjärtans dag

  alla hjärtans dag, en i Sverige vanlig benämning på Valentindagen 14 februari.

 5. dragé

  dragé , läkemedel som försetts med ett sockrat ytterhölje eller överdragits med ett hölje som skall smaka gott och/eller åstadkomma att dragén (tabletten) upplöses på önskat ställe i matsmältningskanalen.
 6. kondenserad mjölk

  kondenserad mjölk, kondensmjölk, mjölk som genom indunstning fått lägre vattenhalt och därmed ökad torrsubstanshalt.
 7. sockersalta

  sockersalta [såk`-] verb ~de ~t ORDLED: socker--salt-ar SUBST.: sockersaltande, sockersaltning
  Svensk ordbok
 8. mockabitsocker

  mockabitsocker [måk`a-] subst. mockabitsockret ORDLED: mocka--bit-sockr-et
  Svensk ordbok
 9. bröstsocker

  brös`tsocker subst. bröstsockret ORDLED: bröst--sockr-et
  Svensk ordbok
 10. pudersocker

  pu`dersocker subst. pudersockret ORDLED: puder--sockr-et
  Svensk ordbok