1. Sokrates

  Sokrates, född 470 eller 469, död 399 f.Kr., grekisk filosof från Athen.
 2. Sokrates försvarstal

  Sokrates försvarstal, en av Platons tidiga skrifter, se Apologin.
 3. Sokrates solhus

  Sokrates solhus, exempel på byggnadsteknik som användes under antiken för att skapa ett gynnsamt inomhusklimat med hjälp av solen.
 4. Sokrates

  Sokrates, övergripande program för samarbete på alla utbildningsnivåer mellan förutom EU:s och EFTA:s medlemsstater ett växande antal länder i Europa.
 5. Platon

  Platon, 427–347 f.Kr., grekisk filosof.
 6. Aristoteles

  Aristoteles, 384–322 f.Kr., grekisk filosof och naturforskare, född i Stageira på halvön Chalkidike.
 7. Friedrich Nietzsche

  Nietzsche, Friedrich, född 15 oktober 1844, död 25 augusti 1900, tysk filosof och klassisk filolog.
 8. Søren Kierkegaard

  Kierkegaard, Søren, född 5 maj 1813, död 11 november 1855, dansk författare, filosof och teolog.
 9. Demokritos

  Demokritos från Abdera, ca 460–ca 370 f.Kr., grekisk materialistisk filosof, jämte Leukippos den viktigaste företrädaren för den antika atomteorin (jämför atomlära).
 10. begrepp

  begrepp, det abstrakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på.