1. solid

  solid, gedigen, massiv.
 2. solid

  soli´d adj. solitt ORDLED: sol-id
  Svensk ordbok
 3. Solidar

  Solidar, egentligen Konsumentföreningen Solidar, Malmö, konsumentförening som bildades 1907.
 4. soliditet

  soliditet, inom ekonomi vanligen ett företags finansiella stabilitet (betalningsförmåga på lång sikt).
 5. soliditetsprincipen

  soliditetsprincipen, grundläggande princip i försäkringsrörelselagen, vars syfte är att trygga försäkringsbolagens långsiktiga förmåga att fullgöra sina förpliktelser enligt ingångna försäkringsavtal.
 6. Solidaritet

  Solidaritet, polska Solidarność, fristående fackföreningsrörelse i Polen.
 7. soliditetsupplysning

  soliditetsupplysning, äldre benämning på kreditupplysning.
 8. solidus

  solidus, i ett fasdiagram gränslinjen till det område som markerar ett materials fasta fas.
 9. soliditet

  soliditet, dimension i Sjöbrings personlighetspsykologiska system.
 10. solidarisk

  solidarisk är den som bryr sig om hur andra har det och som är beredd att hjälpa dem som har det svårt.