1. sortiment

  sortiment, den uppsättning varor eller tjänster som erbjuds en köpare av en viss säljare.
 2. sortiment

  sortimen´t subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sorti-ment-et
  Svensk ordbok
 3. sortimentsbokhandel

  sortimentsbokhandel, fackbutik som företräder och saluför böcker från flera förlag.
 4. handel

  handel, överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor.

 5. IKEA

  IKEA, förkortning för Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd, ett av världens största möbelhandelsföretag.

 6. Ingvar Kamprad

  Kamprad, Ingvar, 1926–2018, företagsledare och entreprenör.

 7. grosshandel

  grosshandel, partihandel, distributionsled som förmedlar varor till detaljhandeln och större förbrukare, dvs. inte till privata konsumenter.
 8. Gleerups

  Gleerups, tidigare namn på Akademibokhandeln Gleerups i Lund och bokförlaget Gleerups Utbildning AB i Malmö.
 9. universalbank

  universalbank, bank med ett komplett sortiment av finansiella produkter och tjänster.
 10. Amalia Eriksson

  ErikssonAmalia, född Lundström 18 november 1824, död 25 januari 1923, företagare och skapare av polkagrisen.