1. sot

  sot, i allmänt språkbruk en substans som oavsiktligt uppstår vid ofullständig förbränning av organiska ämnen.
 2. sot

  sot, gammalt ord för sjukdom.
 3. sot

  sot, växtsjukdomar som orsakas av sotsvampar och som karakteriseras av sotliknande, mer eller mindre brunsvarta spormassor, oftast på en begränsad del av den angripna växten.
 4. sotare

  sotare, annan benämning på skorstensfejare.
 5. Sotheby’s

  Sotheby’s, London, Storbritannien, internationellt verksam auktionsfirma för bl.a. konst och antikviteter.
 6. Soter

  Soter (grekiska Sōtēr ’räddare’, ’frälsare’), epitet för flera grekiska gudar och gudinnor (femininform: Sōteira).
 7. sotsvampar

  sotsvampar, tidigare brandsvampar, grupp basidsvampar inom ordningarna Tilletiales och Ustilaginales vilka lever som parasiter på levande växter.
 8. soteriologi

  soteriologi, i kristen teologi gängse benämning på läran om frälsning.
 9. Sotenäs

  Sotenäs, kommun i Bohuslän (Västra Götalands län).

 10. sot

  2sot subst. ~en ORDLED: sot-en
  Svensk ordbok