1. spårsnöjakt

    spårsnöjakt, jakt bedriven i lös snö, som underlättar för jägaren att se var viltet finns och följa djurens förflyttningar, vare sig jakten sker med hjälp av hund eller som smyg-, tryck- eller klappjakt.
  2. spår

    spår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spår-et
    Svensk ordbok