1. spankulera

  spankule´ra verb ~de ~t ORDLED: spankul-er-ar SUBST.: spankulerande
  Svensk ordbok
 2. strosa

  stro`sa verb ~de ~t ORDLED: stros-ar SUBST.: strosande
  Svensk ordbok
 3. spatsera

  spatse´ra verb ~de ~t ORDLED: spats-er-ar SUBST.: spatserande
  Svensk ordbok
 4. flanera

  flane´ra verb ~de ~t ORDLED: flan-er-ar SUBST.: flanerande
  Svensk ordbok
 5. ströva

  strö`va verb ~de ~t ORDLED: ströv-ar SUBST.: strövande
  Svensk ordbok
 6. påfågel

  på`fågel subst. ~n påfåglar ORDLED: på--fågl-ar
  Svensk ordbok