1. sparsam

  spa`rsam adj. ~t ~ma ORDLED: spar-samm-are
  Svensk ordbok
 2. Sully Prudhomme

  Sully Prudhomme, egentligen René François Armand Prudhomme, 1839–1907, fransk författare, Nobelpristagare i litteratur 1901.
 3. ovulationsblödning

  ovulationsblödning, sparsam underlivsblödning under en eller två dagar som äger rum vid tidpunkten för ägglossningen.
 4. British Queen

  British Queen, gammal matpotatissort som härstammar från Storbritannien.
 5. velum

  velum, velum calicis, kalkkläde, duk med vilken kalken och patenen täcks.
 6. huvudbetoning

  huvudbetoning, huvudtryck, den starkaste framhävningsgraden hos en stavelse i ett ord.
 7. verbaladjektiv

  verbaladjektiv, adjektiv som är avlett av ett verb.
 8. euteli

  euteli (väl av grekiska euteleia ’enkelhet’, ’sparsamhet’), cellkonstans, förekomsten av ett för varje art karakteristiskt och konstant antal celler i den fullbildade individen eller i ett av dess organ.
 9. Bengt Berglund

  Berglund, Bengt, född 1936, keramiker.
 10. bibetoning

  bibetoning, bitryck, lägre framhävningsgrad hos en stavelse i ett ord med två betoningar, där den ena kallas huvudbetoning och den andra bibetoning.