1. sparsam

  spa`rsam adj. ~t ~ma ORDLED: spar-samm-are
  Svensk ordbok
 2. Pangea

  Pangea, Pangaea, förhistorisk superkontinent för cirka 300–180 miljoner år sedan bestående av jordens samlade landmassa.

 3. elbil

  elbil, elektrisk bil, bil som drivs helt med elektricitet.

 4. ökenklimat

  ökenklimat, klimattyp och ekosystem med kraftigt negativ vattenbalans.
 5. Arvid Horn

  Horn, Arvid, född 6 april 1664, död 18 april 1742, greve, riksråd, kanslipresident; jämför släktartikel Horn (efter Olof Matsson).

 6. Johan III

  Johan III, född 20 december 1537, död 17 november 1592, svensk kung från 1568, son till Gustav Vasa och Margareta Leijonhufvud.
 7. sparande

  sparande, den del av inkomsterna (intäkterna) som inte används till konsumtion.
 8. Djibouti

  Djibouti är ett land i östra Afrika på Afrikas horn.

 9. sånglärka

  sånglärka, Alauda arvensis, art i fågelfamiljen lärkor.
 10. Afrika

  Afrika, jordens näst största världsdel.